Mốc phát triển của bé từ 0 đến 12 tháng

Mốc phát triển của bé từ 0 đến 12 tháng - kiến thức bầu,kiến thức mang thai,kiến thức mẹ và bé,dinh dưỡng cho bà bầu,dinh dưỡng cho mẹ sau sinh,dinh dưỡng cho bé sơ sinh

Mom Baby Care10/05/20194603 Lượt xem
Cột mốc phát triển là một trong những thước đo vô cùng quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Dựa vào bảng dưới đây các mẹ có thể theo dõi sự phát triển của com mình trong năm đầu đời. Tuy nhiên không phải bé nào cũng phát triển theo giống như vậy.

 

Lúc mới sinh
  Chiều dài

  Bé trai: 46,8 – 53,6cm; trung bình: 50,2cm; Bé gái: 46,4 – 52,8cm; trung bình: 49,6cm

  Cân nặng

  Bé trai: 2,5 – 4kg; trung bình: 3,2kg; Bé gái: 2,4 – 3,8kg; trung bình: 3,1kg

  Vòng đầu

  Bé trai: 31,8 – 36,3cm; trung bình: 34cm; Bé gái: 30,9 – 36,1cm; trung bình: 33,5cm

  Vòng ngực

  Bé trai: 29,3 – 35,3cm; trung bình: 32,3cm; Bé gái: 29,4 – 35cm; trung bình: 32,2cm

Lúc đầy tháng
Chiều dài   Bé trai: 52,3 – 61,5cm; trung bình: 56,9cm; Bé gái: 51,7 – 60,5cm; trung bình: 56,1cm
Cân nặng

  Bé trai: 3,8– 6,4kg; trung bình: 5,1kg; Bé gái: 3,6 – 5,9kg; trung bình: 4,8kg

Vòng đầu

  Bé trai: 35,5 – 40,7cm; trung bình: 38,1cm; Bé gái: 35 – 39,8cm; trung bình: 37,4cm

Vòng ngực

  Bé trai: 33,7 – 40,9cm; trung bình: 37,3cm; Bé gái: 32,9 – 40,1cm; trung bình: 36,5cm

Thóp   Trong quá trình sinh, do bị đường sinh đè ép nên sau khi sinh thóp có thể nhô ra,  đây đều là hiện tượng bình thường.
Từ 1 - 2 tháng tuổi
Chiều dài

  Bé trai: 55,6 – 65,2cm; trung bình: 60,4cm; Bé gái: 54,6 – 63,8cm; trung bình: 59,2cm.

Cân nặng   Bé trai: 4,7 – 7,6kg; trung bình: 6,1kg; Bé gái: 4,4 – 7kg; trung bình: 38,6cm
Vòng đầu   Bé trai: 37 – 42,2cm; trung bình: 39,6cm; Bé gái: 36,2 – 41cm; trung bình: 38,6cm.
Vòng ngực   Bé trai: 36,2 – 43,4cm; trung bình: 39,8cm; Bé gái: 35,1 – 42,3cm; trung bình: 38,7cm
Thóp   Thóp trước khi vừa sinh ra là 1,5 – 2cm. Theo sự gia tăng của độ tuổi, sau 6 tháng sẽ dần xương hóa và thu nhỏ lại, thông thường 6 – 18 tháng là khép lại. Thóp sau khi sinh ra là rất nhỏ, và sẽ khép lại sau 1 – 2 tháng.
Từ 2 - 3 tháng tuổi
Chiều dài   Bé trai: 58,4 – 67,6cm; trung bình: 63cm; Bé gái: 57,2 – 66cm; trung bình: 61,6cm
Cân nặng

  Bé trai: 5,4 – 8,5kg; trung bình: 6,9kg; Bé gái: 5 – 7,8kg; trung bình: 6,4kg.

Vòng đầu   Bé trai: 38,4 – 43,6cm; trung bình: 41cm; Bé gái: 37,7 – 42,5cm; trung bình: 40,1cm
Vòng ngực   Bé trai: 37,4 – 45,3cm; trung bình: 41,4cm; Bé gái: 36,5 – 42,7cm; trung bình: 39,6cm
Thóp   Thóp trước vẫn còn và không có thay đổi gì rõ rệt. Do đây là thời kỳ quan trọng của quá trình khép lại của hộp sọ nên đường khớp và thóp sau đã khít lại.
Từ 3 - 4 tháng tuổi
Chiều dài   Bé trai: 59,7 – 69,5cm; trung bình: 64,6cm; Bé gái: 58,6 – 68,2cm; trung bình: 63,4cm
Cân nặng   Bé trai: 5,9kg – 9,1kg; trung bình: 7,5kg; Bé gái: 5,5 – 8,5kg; trung bình: 7kg
Vòng đầu   Bé trai: 39,7 – 44,5cm; trung bình:.42,1cm; Bé gái: 38,8 – 43,6cm; trung bình: 41,2cm
Vòng ngực   Bé trai: 38,3 – 46,3cm; trung bình: 42,3cm; Bé gái: 37,3 – 44,9cm; trung bình: 41,1cm
Thóp   Thóp trước vẫn chưa khép lại; thóp sau và đường khớp đã khép lại.
Từ 4 - 5 tháng tuổi
Chiều dài   Bé trai: 62,4 – 71,6cm; trung bình: 67cm; Bé gái: 60,9 – 70,1cm; trung bình: 65,5cm
Cân nặng   Bé trai: 6,2 – 9,7kg; trung bình: 8kg; Bé gái: 5,9 - 9kg, trung bình: 7,5kg
Vòng đầu   Bé trai: 40,6 – 45,4cm; trung bình: 43cm; Bé gái: 39,7 – 44,5cm; trung bình: 42,1cm
Vòng ngực   Bé trai: 39,2 – 46,8cm; trung bình: 43cm; Bé gái: 38,1 – 45,7cm; trung bình: 41,9cm
Thóp   Thóp trước vẫn chưa khép lại.
Từ 5 - 6 tháng tuổi
Chiều dài   Bé trai: 64 – 73,2cm; trung bình: 68,6cm; Bé gái: 62,4 – 71,6cm; trung bình: 67cm.
Cân nặng   Bé trai: 6,6 – 10,3kg; trung bình: 8,5kg; Bé gái: 6,2 – 9,5kg, trung bình: 7,8kg.
Vòng đầu   Bé trai: 41,5 – 46,7cm; trung bình: 44,1cm; Bé gái: 40,4 – 45,6cm; trung bình: 43cm.
Vòng ngực   Bé trai: 39,7 – 48,1cm; trung bình: 43,9cm; Bé gái: 38,9 – 46,9cm; trung bình: 42,9cm.
Thóp   Thóp trước vẫn chưa khép lại.
Từ 6 - 7 tháng tuổi
Chiều dài   Bé trai: 65,5 – 74,7cm; trung bình: 70,1cm; Bé gái: 63,6 – 73,2cm; trung bình: 68,4cm.
Cân nặng   Bé trai: 6,9 – 10,7kg; trung bình: 8,6kg; Bé gái: 6,4 – 10,1kg, trung bình: 8,2kg
Vòng đầu   Bé trai:42,4 – 47,6cm; trung bình: 45cm; Bé gái: 42,2 – 46,3cm; trung bình: 44,2cm.
Vòng ngực   Bé trai: 40,7 – 49,1cm; trung bình:44,9cm; Bé gái: 39,7 – 47,7cm; trung bình: 43,7cm.
Thóp   Từ tháng thứ 6 trở đi, thóp trước bắt đầu xương hóa nên dần thu nhỏ lại.
Từ 7 - 8 tháng tuổi
Chiều dài   Bé trai: 66,5 – 76,5cm; trung bình: 71,5cm; Bé gái: 65,4 – 74,6cm; trung bình: 70cm.
Cân nặng   Bé trai: 7,1 - 11kg; trung bình: 9,1kg; Bé gái: 6,7 – 10,4kg, trung bình: 8,5kg
Vòng đầu   Bé trai: 42,5 – 47,7cm; trung bình: 45,1cm; Bé gái: 41,5 – 46,7cm; trung bình: 44,1cm.
Vòng ngực   Bé trai: 41 – 49,4cm; trung bình: 45,2cm; Bé gái: 40,1 – 48,1cm; trung bình: 44,1cm.
Thóp   Sau 6 tháng, thóp trước do xương hóa nên tiếp tục thu nhỏ lại, thông thường đến 12 – 18 tháng mới khép lại.
Từ 8 - 9 tháng tuổi
Chiều dài   Bé trai: 67,9 – 77,5cm; trung bình: 72,7cm; Bé gái:66,5 – 76,1cm; trung bình: 71,3cm.
Cân nặng   Bé trai: 7,3 – 11,4kg; trung bình: 9,3kg; Bé gái: 6,8 – 10,7kg, trung bình: 8,8kg.
Vòng đầu   Bé trai: 43 - 48cm; trung bình: 45,5cm; Bé gái: 42,1 – 46,9cm; trung bình: 44,5cm.
Vòng ngực   Bé trai: 41,6 – 49,6cm; trung bình: 45,6cm; Bé gái: 40,4 – 48,4cm; trung bình: 44,4cm.
Thóp   Thóp trước tiếp tục thu nhỏ, thông thường khoảng tháng 12 – 18 sẽ khép lại.
Từ 9 - 10 tháng tuổi
Chiều dài   Bé trai: 68,9 – 78,9cm; trung bình: 73.9cm; Bé gái: 67,7 – 77,3cm; trung bình: 72,5cm.
Cân nặng   Bé trai: 7,5 – 11,5kg; trung bình: 9,5kg; Bé trai: 7,5 – 11,5kg; trung bình: 9,5kg.
Vòng đầu   Bé trai: 43,2 – 48,4cm; trung bình: 45,8cm; Bé gái: 42,4 – 47,2cm; trung bình: 44,8cm.
Vòng ngực   Bé trai: 41,9 – 49,9cm; trung bình: 45,9cm; Bé gái: 40,7 – 48,7cm; trung bình: 44,7cm.
Thóp   Thóp trước tiếp tục thu nhỏ.
Từ 10 - 11 tháng tuổi
Chiều dài   Bé trai: 70,1 – 80,5cm; trung bình: 75,3cm; Bé gái: 68,8 – 79,2cm; trung bình: 74cm.
Cân nặng   Bé trai:7,7 – 11,9kg; trung bình: 9,8kg; Bé gái: 7,2 – 11,2kg, trung bình: 9,2kg.
Vòng đầu   Bé trai: 43,7 – 48,9cm; trung bình: 46,3cm; Bé gái: 42,6 – 47,8cm; trung bình: 45,2cm.
Vòng ngực   Bé trai: 42,2 – 50,2cm; trung bình: 46,2cm; Bé gái: 41,1 – 49,1cm; trung bình: 45,1cm.
Thóp   Thóp trước tiếp tục thu nhỏ.
Từ 11 - 12 tháng tuổi
Chiều dài   Bé trai: 71,9 – 82,7cm; trung bình: 77,3cm; Bé gái: 70,3 – 81,5cm; trung bình: 75,9cm.
Cân nặng   Bé trai: 8 – 12,2kg; trung bình: 10,1kg; Bé gái: 7,4 – 11,6kg, trung bình: 9,5kg.
Vòng đầu   Bé trai: 43,9 – 49,1cm; trung bình: 46,5cm; Bé gái: 43 – 47,8cm; trung bình: 45,4cm.
Vòng ngực   Bé trai: 42,5 – 50,5cm; trung bình: 46,5cm; Bé gái: 41,4 – 49,4cm; trung bình: 45,4cm.
Thóp   Thóp trước tiếp tục thu nhỏ, thông thường 12 – 18 tháng mới khít lại, nhưng một số trẻ, thóp trước đã gần như khít lại.

 
Loading...

Kết nối Facebook

Tat Quang Cao [X]